ROZVRH
pondělí - pátek


MINI - pro nejmenší děti ve věku od 4 do 6-ti let.

Tréninky probíhají formou her, děti se seznamují s jednotlivými tanečními styly, učí se krátké jdnoduché vazby spojením lehčích tanečních kroků. Vhodné pro úplné začátečníky. Tréninky probíhají jednou týdně pod vedením Michaely Dvořákové a Terezy Državové.


KIDS : ZAČÁTEČNÍCI - pro děti od 6-ti let.

Děti se učí základům jednotlivých tanečních stylů, poslouchat hudbu a vnímat rytmus, připravují se na vystoupení 2x ročně. Lekce probíhají jednou týdně pod vedením lektorek Terezy Državové a Lucie Mynářové.


KIDS CREW - mírně pokročilí tanečníci ve věku 7-11 let.

Děti, které za sebou již mají taneční průpravu v délce alespoň 1 rok. Počítá se s účastí na HOBBY soutěžích určených pro záčátečníky a mírně pokročilé, vystoupení na komerčních akcích a příprava na Beat Up show 2x ročně. Dětem se budou věnovat 2x týdně lektoři Adam Klempár, Lucie Mynářová a Michaela Dvořáková. 


KIDS GANG - pokročilí tanečníci ve věku 9-13 let.

Složka je určena pro děti, které se aktivně věnují street dance minimálně dva roky. Počítá se s účastí na PROFI soutěžích, komerčních vystoupeních, s aktivní reprazentací skupiny a 2x ročně s účastí na Beat Up show. Děti budou trénovat 2x týdně 90 min pod vedením Adama Klempára a Michaely Dvořákové.


DOSPĚLÍ kurz - začátečníci 

Nenásilnou formou se seznámíte s různými tanečními styly, možné chodit i jednorázově/nepravidelně. Pro všechny, kteří si myslí, že už jsou na to začít, moc staří... Hlavní lektor Adam Klempár.


BIG CREW - DOSPĚLÍ - hlavní složka od 15ti let

Hlavní soutěžní složka, účastní se celorepublikových soutěží, reprezentuje na veřejných i soukromých akcích, účastní se komerčních vystoupení, team lektorů a tanečně nejvíce zkušených členů. Hlavní lektor a choreograf Adam Klempár.


BREAK DANCE začátečníci - věk 7+


BREAK DANCE pokročilí - věk 9+